Arbo advies / ondersteuning

Beste werkgever, je bent natuurlijk bezig met klussen klaren, winst maken en ondertussen je werknemers tevreden houden. Ben je ook op de hoogte van de toepassing van Arbowetgeving?

De Arbowet helpt je om (nog meer) een gezonde en veilige werkplek te creëren voor jezelf én je werknemers! 

Lees verder

Arbobeleid een bijzaak?

Wij begrijpen jullie goed dat het naleven van eisen uit wet- en regelgeving er vaak even ‘bij’ moet. Het zijn dan vaak ook geen aantrekkelijke werkzaamheden. Toch kan het je als werkgever ontzettend helpen om een fijne werkplek te creëren. Dit kan op verschillende manieren. Een goed voorbeeld is dat je incidenten wilt voorkomen. Of ongevallen met letsel, of nog erger… een dodelijk ongeval. De Arbowet kent een aantal verplichtingen die kunnen helpen in het verkleinen van de kans op ongevallen.

Wij willen vast zeggen dat wij niet alle risico’s kunnen wegnemen. We kunnen wel samen aan de slag om ze te beheersen. Met wat tips en adviezen in de juiste richting kom je vaak al een heel eind.

Wij helpen je daar graag bij!

Wat schrijft de Arbowet?

Wat schrijft de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de kaderwet waarin verplichtingen zijn opgenomen waaraan werkgevers én werknemers aan dienen te voldoen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit alles met het doel om samen in een veilige en gezonde omgeving te werken. De Arbowet is verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Hierin staan gedetailleerde voorschriften om invulling te geven aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Hieronder staan vier artikelen uit de Arbowet benoemd waar je als bedrijf invulling aan dient te geven.

Wij helpen je graag om aan deze, én alle andere vereisten te (blijven) voldoen!

Verplichtingen vanuit de Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet - Arbobeleid

“De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.”

Artikel 5 van de Arbowet - Inventarisatie en evaluatie van risico's

“Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.”

Artikel 8 van de Arbowet - Voorlichting en onderricht

“De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.”

Artikel 9 van de Arbowet - Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepziekten

“De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.”

Wij geven graag advies en ondersteuning om aan de Arbowet te (blijven) voldoen!

Wij geven graag advies en ondersteuning om aan de Arbowet te (blijven) voldoen!

Waarom Arbo advies?

Risico’s inventariseren en beheersen
Veilige werkomgeving creëren
Gezonde werknemers behouden
Voldoen aan Arbowet