Bedrijfscertificering

Een bedrijfscertificering is een uitstekend middel om te voldoen aan wet- en regelgeving. Bovendien laat je als bedrijf zien dat je een geborgd managementsysteem hebt.

Lees verder

Eigen ambitie versus vereiste certificering

Als ambitieuze organisatie kun je ervoor kiezen om uit eigen overweging een certificering te behalen. Ook kan jouw organisatie een bedrijfscertificering opgelegd krijgen. Wat de reden ook mag zijn, wij ondersteunen bij het implementeren van een beheerssysteem, of het huidige te herzien.

Bij een bedrijfscertificering komt jaarlijks een auditor van een CI (certificerende instelling) om de opzet én borging van het managementsysteem te toetsen.

Hoe werkt een bedrijfscertificering?

Het implementeren van een norm of richtlijn helpt om de bedrijfsvoering nog mooier, veiliger, logischer, efficiënter en begrijpelijker te maken.

Een bedrijfscertificering behalen vergt een goede samenwerking!

Bureau Risicomeester kan de informatie, documenten en begeleiding bieden om een beheerssysteem in te richten. Het succesvol behalen van een bedrijfscertificering vergt samenwerking met alle betrokken partijen. Bureau Risicomeester bewaakt de voortgang van het certificeringsproces, maar het is uiteindelijk aan de organisatie om invulling te geven aan het managementsysteem.

Een beheerssysteem dient ondersteunend te zijn aan de bedrijfsvoering. Wanneer een managementsysteem is geïmplementeerd komt een auditor van een onafhankelijke CI een audit uitvoeren. Tijdens een audit wordt de werking van het managementbeheersysteem getoetst. Bij een positieve uitkomst ontvang je een bedrijfscertificaat!

De focus ligt op ontzorgen, Bureau Risicomeester verzorgt een certificeringtraject van begin tot eind en verder…

 

 

 

 

Wij verzorgen het gehele certificeringstraject!

Een aantal stappen hierin zijn:

  • Zoeken van een passende CI (certificerende instelling) die jaarlijks komt toetsen of het bedrijf voldoet aan de norm/richtlijn;
  • Verzorgen en inrichten van systemen, procedures, documenten;
  • Verzorgen van nodige cursussen en trainingen;
  • Sparren en adviseren van directie/MT;
  • Intensieve begeleiding bij het implementeren;
  • Het uitvoeren van interne audits;
  • Een pre-audit/proefaudit uitvoeren;
  • Begeleiding en ondersteuning tijdens de externe audit (door CI);
  • Tijdens evaluatiemomenten adviseren voor (continue) verbetering.

Bureau Risicomeester is thuis in…

VCA*/** 2017/6.0

De VCA 2017/6.0 norm dwingt je om te werken met een veiligheidsbeheerssysteem. Het helpt je als ondernemer/werkgever om te voldoen aan de Arbowetgeving, en de werkplek veilig en gezond in te richten.

VCU

VCU certificering is er voor uitzendbureaus die veilig en gezond werken belangrijk vinden. Met een VCU certificaat kun je personeel uitzenden aan VCA gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die je dwingt om een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren. Verschillende aspecten zoals leiderschap, planning, uitvoeren en evaluatie komen daarin aan bod. Het schema is risico gestuurd, dus helpt om bedrijfsrisico’s in beeld te brengen.

ISO 14001

ISO 14001 is een norm die een organisatie sturing geeft om een milieumanagementsysteem op te zetten en te beheersen. Een onderdeel is het beheersen van de afvalstromen en het energieverbruik.

SCL – Safety Culture Ladder

De SCL certificering wordt veelal gehanteerd in de bouw- en infrawereld. SCL is een beoordelingsmethodiek om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te meten en te verbeteren.

BRL SIKB 2100

Een grondboorbedrijf kan zich certificeren voor de richtlijn BRL SIKB 2100. De norm omschrijft eisen en protocollen waar een boorbedrijf aan dient te voldoen bij het uitvoeren van mechanische boorwerkzaamheden.

BRL 11000

Als een grondboorbedrijf werkzaamheden wil uitvoeren aan het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem, dan dient te worden voldaan aan de eisen en protocollen uit de BRL SIKB 11000. Deze norm is van toepassing op het ondergrondse deel van open- en gesloten bodemenergiesystemen.

BRL 6000-21/00

Installateurs die het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen willen ontwerpen, installeren en beheren dienen te voldoen aan de eisen en protocollen uit de BRL 6000-21/00.

BRL 6000-25

Installateurs die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen die gebouwgebonden zijn, die dienen per 01 april 2023 te voldoen aan de Gasketelwet. De BRL 6000- 25 certificering is daarbij een hulpmiddel én eis.

CO2-prestatieladder

Om te certificeren voor de CO2-prestatieladder ga je aan de slag met het duurzaamheidsinstrument om CO2-uitstoot te verminderen. Het doel is om CO2-uitstoot van een bedrijf inzichtelijk te maken, en daarbij passende maatregelen te nemen om CO2-uistoot te verminderen.

CKB

De CKB regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) schrijft kwaliteits- en uitvoeringseisen voor bij de aanleg-, montage- en onderhoudswerkzaamheden van water, telecomnetwerken en energie.

De norm die je maar wilt!

Staat de gewenste norm niet in het lijstje? Neem dan snel contact op, en wellicht is je bedrijf binnenkort dan toch gecertificeerd!

Bedrijfscertificering behalen?

Bedrijfscertificering behalen?

Waarom bedrijfscertificering?

Bedrijfsrisico’s inzichtelijk maken
Voldoen aan wet- en regelgeving
Professionele en kwalitatieve uitstraling
Hulpmiddel voor bedrijfsvoering
Voldoen aan eis opdrachtgever